Click >>>
ผลงานคุณครู GIS เส้นทางไปโรงเรียน การจัดการความรู้ ศูนย์รวมสื่อ กระดานข่าว Live Chat E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
  ถ้าหากท่านพบข้อความนี้! กรุณาใช้ Web Browser ที่เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ หรือWeb Browser ที่เป็นที่นิยมกัน
อาทิเช่น Chrome,FireFox,Spark,Thunder Bird,
หรือ IE ที่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ MIcrosoft IE
 
   
 
แนะนำ รองผอ.เขต

นายวิบูลย์ โพธิลุขา
Tel. 08 9861 8516
wiboon_2499@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

       นายพิชิต  บุตรศรีสวย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
       โทร. 081-6616616
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายไพโรจน์  กุลวงศ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศิริพัฒนา

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
2830 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง
เมื่อ 08 ต.ค. 2558 เวลา:15:51:37
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 91
2828 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อขอรับการประเมินรางวัล "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น"
เมื่อ 08 ต.ค. 2558 เวลา:11:43:04
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 120
2827 เชิญประชุมการจัทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2559-2562)
เมื่อ 08 ต.ค. 2558 เวลา:10:31:33
กลุ่มนโยบายและแผน 164
2826 โครงการอาสาสมัครครูของผู้แผ่นดิน
เมื่อ 08 ต.ค. 2558 เวลา:09:03:49
กลุ่มบริหารงานบุคคล 112
2825 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
เมื่อ 07 ต.ค. 2558 เวลา:16:26:46
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 227
2824 โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 (ปีที่ 5)"
เมื่อ 07 ต.ค. 2558 เวลา:15:37:17
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 183
2823 การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 07 ต.ค. 2558 เวลา:14:11:20
กลุ่มบริหารงานบุคคล 282
2822 ที่ ศธ 04025/3807 เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
เมื่อ 07 ต.ค. 2558 เวลา:10:28:46
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 251
2821 ที่ ศธ 04025/3812 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
เมื่อ 07 ต.ค. 2558 เวลา:10:25:37
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 179
2820 ที่ ศธ 04025/3811 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
เมื่อ 07 ต.ค. 2558 เวลา:10:23:07
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 346
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 64

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 63
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

แสดงความยินดีผู้ได้เลื่อนวิทยะฐานะระดับเชี่้ยวชาญ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 123 ครั้ง
เมื่อ 05 ตุลาคม 2558 เวลา15:04:11“ราตรีปูชนียาจารย์” งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 148 ครั้ง
เมื่อ 03 ตุลาคม 2558 เวลา16:43:12พิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 111 ครั้ง
เมื่อ 03 ตุลาคม 2558 เวลา15:36:15กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 108 ครั้ง
เมื่อ 03 ตุลาคม 2558 เวลา12:13:52ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 75 ครั้ง
เมื่อ 03 ตุลาคม 2558 เวลา10:12:55ตุ้มโฮมด้วยรักและผูกพันแสดงมุทิตาจิตส่งพี่กลับบ้าน (2)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 92 ครั้ง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2558 เวลา15:39:34ตุ้มโฮมด้วยรักและผูกพันแสดงมุทิตาจิตส่งพี่กลับบ้าน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 261 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2558 เวลา14:49:35โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สพฐ.”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 131 ครั้ง
เมื่อ 18 กันยายน 2558 เวลา11:30:23พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 198 ครั้ง
เมื่อ 18 กันยายน 2558 เวลา09:37:50พิธียกเสาเอกโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง สพฐ. “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 223 ครั้ง
เมื่อ 16 กันยายน 2558 เวลา21:48:27เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

Dlit
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
22-09-2015-17-55-04_211900809.jpg
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
โดย :กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4 สาวะถี
เปิดดู: 94 ครั้ง
เมื่อ 22 กันยายน 2558 เวลา17:55:04

21-09-2015-11-28-10_528212561.jpg
 วันสันติภาพสากล
โดย :บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
เปิดดู: 62 ครั้ง
เมื่อ 21 กันยายน 2558 เวลา11:28:10

17-09-2015-7-10-09_486637521.jpg
 การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
โดย :โรงเรียนบ้านสะอาด
เปิดดู: 153 ครั้ง
เมื่อ 17 กันยายน 2558 เวลา07:10:09

28-08-2015-13-25-47_480381991.jpg
 โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 637 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา13:25:47

28-08-2015-12-26-19_574463692.JPG
 การมอบหนังสือ สินไซ ฉบับใบลาน
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 640 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา12:26:19

28-08-2015-12-19-41_1312445186.JPG
 การแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎรืรังสฤษฏ์)
เปิดดู: 648 ครั้ง
เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 เวลา12:19:41

24-08-2015-15-32-48_1335351480.jpg
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
โดย :
เปิดดู: 258 ครั้ง
เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา15:32:48

nm001.jpg
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดย :โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดดู: 290 ครั้ง
เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา10:28:36

22-08-2015-15-32-12_127967020.jpg
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 299 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2558 เวลา15:32:12

22-08-2015-15-25-15_527030599.jpg
 การนิเทศแบบ Reflective Coaching ครั้งที่ 1
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 276 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2558 เวลา15:25:15

22-08-2015-15-06-04_1065667029.jpg
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (EBE)
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 255 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2558 เวลา15:06:04

17-08-2015-9-48-26_1676337928.jpg
 กิจกรรมวันแม่ 2558
โดย :โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
เปิดดู: 322 ครั้ง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 เวลา09:48:26

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู