Click >>>
ผลงานคุณครู GIS เส้นทางไปโรงเรียน การจัดการความรู้ กระดานข่าว E-Office สพฐ. ผอ.เขตพบเพื่อนครู
 
 
 
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ศิริกุล นามศิริ
Tel. 084-7882836 
e-mail : papong_49@hotmail.co
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

           นายลือชัย ใจเดียว
 ผอ.โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
        โทร. 081-9658481
e-mail : luechai25@chaiyo.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

2558 | 2557
โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ฝึกอบรม UTQ online
UTQ Plus Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link แนะนำ
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน
ไทยชล์ค คลังแสงของแหล่งเรียนรู้
Link สำคัญ
รายงานข้อมูลนักเรียนปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
3299 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
เมื่อ 02 ก.พ. 2559 เวลา:09:16:09
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1564
3368 แจ้ง Power Point ชุดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 สพป.ขอนแก่น เขต1
เมื่อ 12 ก.พ. 2559 เวลา:14:44:47
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 176
3367 ห้ามเรียนรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 12 ก.พ. 2559 เวลา:11:06:04
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 150
3366 การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559
เมื่อ 12 ก.พ. 2559 เวลา:11:01:53
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 471
3365 ประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เมื่อ 12 ก.พ. 2559 เวลา:10:04:31
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 221
3364 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559
เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา:15:54:35
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 373
3363 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)ผ่านระบบออนไลน์
เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา:15:36:13
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 252
3361 การคัดเลือก Best Practice โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H โรงเรียนในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา:15:19:26
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 226
3360 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม-หน่วย สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา:13:51:44
กลุ่มอำนวยการ 309
3359 ขอความอนุเคราะห์ติดตามข้อมูลตอบกลับจากผู้อำนวยการโรงเรียน
เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา:12:49:24
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 261
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 139 ครั้ง
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา14:00:45พิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 205 ครั้ง
เมื่อ 29 มกราคม 2559 เวลา21:11:26งานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙
โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก นักประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
เปิดดู: 655 ครั้ง
เมื่อ 16 มกราคม 2559 เวลา17:12:25จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 439 ครั้ง
เมื่อ 12 มกราคม 2559 เวลา23:13:09งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Colorful Night Party”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 651 ครั้ง
เมื่อ 30 ธันวาคม 2558 เวลา22:08:05กีฬาสีภายใน “ฮักแพงกัน สัมพันธ์สามัคคี กีฬาสี สพป.ขอนแก่น เขต ๑”
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 575 ครั้ง
เมื่อ 30 ธันวาคม 2558 เวลา21:42:50การอบรมปฏิบัติการโปรมแกรมการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 745 ครั้ง
เมื่อ 19 ธันวาคม 2558 เวลา19:30:33การประชุมสัมมนาลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 644 ครั้ง
เมื่อ 19 ธันวาคม 2558 เวลา19:26:04สพป.ขอนแก่น เขต ๑ รับมอบเงินสร้างบ้านให้นักเรียน "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 594 ครั้ง
เมื่อ 19 ธันวาคม 2558 เวลา19:17:06การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ในงานเทศกาลไหมฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 645 ครั้ง
เมื่อ 10 ธันวาคม 2558 เวลา16:13:20เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
02-02-2016-14-26-37_1184208219.jpg
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โดย :บ้านคำบอน
เปิดดู: 26 ครั้ง
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา14:26:37

02-02-2016-12-43-24_1700449147.jpg
 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
โดย :บ้านสาวะถีฯ(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 26 ครั้ง
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา12:43:24

02-02-2016-12-34-12_2035236438.jpg
 พิธีเปิด "พิพิธภัณฑ์ภูมปัญญาสาวะถี"
โดย :บ้านสาวะถีฯ(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
เปิดดู: 24 ครั้ง
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา12:34:13

16-01-2016-22-15-46_291769743.jpg
 กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่1 ท่าพระ-ดอนหัน
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 306 ครั้ง
เมื่อ 16 มกราคม 2559 เวลา22:15:46

16-01-2016-21-43-03_1015339189.jpg
 กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 328 ครั้ง
เมื่อ 16 มกราคม 2559 เวลา21:43:04

16-01-2016-21-27-07_945092422.jpg
 กิจกรรมวันคริสต์มาส
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 307 ครั้ง
เมื่อ 16 มกราคม 2559 เวลา21:27:07

16-01-2016-21-03-35_743592219.jpg
 รับมอบจักรยานจากชมรมจักรยานบึงแก่นนคร
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 306 ครั้ง
เมื่อ 16 มกราคม 2559 เวลา21:03:36

10-01-2016-23-21-43_770977173.JPG
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2559
โดย :โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เปิดดู: 299 ครั้ง
เมื่อ 10 มกราคม 2559 เวลา23:21:43

07-01-2016-21-35-36_1126777583.JPG
 เชิญเที่ยวชมทุ่งทานตะวันโรงเรียนบ้านโสกแต้
โดย :โรงเรียนบ้านโสกแต้ ศูนย์ที่๑๕
เปิดดู: 588 ครั้ง
เมื่อ 07 มกราคม 2559 เวลา21:35:36

07-01-2016-20-58-43_2012492220.JPG
 รับมอบทุนการศึกษาจากศูนย์คุ้มครองสวัสดิการเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
โดย :โรงเรียนบ้านโสกแต้ ศูนย์ที่๑๕
เปิดดู: 401 ครั้ง
เมื่อ 07 มกราคม 2559 เวลา20:58:43

19-12-2015-23-02-48_1542855383.jpg
 งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เปิดดู: 530 ครั้ง
เมื่อ 19 ธันวาคม 2558 เวลา23:02:48

04-12-2015-14-33-36_611577020.JPG
 กิจกรรมวันพ่อ 2558
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 712 ครั้ง
เมื่อ 04 ธันวาคม 2558 เวลา14:33:37

เพิ่มใหม่ | >>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู