GIS เส้นทางไปโรงเรียน

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
แนะนำ ผอ.เขต

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
084-5175033
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

        ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
        โทร.084-6037714
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

  นายปัญญา  รอดแพง
ผอ.โรงเรียนบ้านดอนบม
โทร. 086-8520454

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
4078 การเยี่ยมติดตามโรงเรียต้นแบบแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:15:45:55
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 89
4077 ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ๒๐%
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:14:35:24
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 130
4076 เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบทสนทนา และเกณฑ์การประเมินการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:14:34:43
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 156
4075 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:14:06:55
กลุ่มบริหารงานบุคคล 231
4073 แนวทางปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:12:48:26
กลุ่มอำนวยการ 114
4072 การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในการลงประชามติ
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:12:43:06
กลุ่มอำนวยการ 124
4071 การนอเทศ ติดตามผลภาคสนามกิจกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:12:09:35
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 134
4070 ประกาศเกณฑ์การประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:11:14:58
กลุ่มบริหารงานบุคคล 157
4069 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:10:37:48
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 115
4068 การประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับกลุ่มจังหวัด
เมื่อ 29 ก.ค. 2559 เวลา:10:10:49
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 111
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65

Download แผนปฏิบัติการ ปี การศึกษา 2559 และคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ปี กศ. 2559 ของ โรงเรียน

2. แบบ บันทึก ข้อตกลง MOU ผอ.รร. ต่อ ผอ.เขต

3. แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนและสถานศึกษา ของ ผอ.รร.

4. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558

10.เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน

11. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ปฐมวัย

Download ALL (ZIP) ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบคราเดียว | Browse

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 25 ครั้ง
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา15:23:59MOU ระหว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 1 กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 95 ครั้ง
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา16:29:24โครงการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ รุ่นที่ 2
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 139 ครั้ง
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา19:29:58การอบรมการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 96 ครั้ง
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา20:44:25ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฯ ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 92 ครั้ง
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา20:19:00การประชุมระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 155 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา14:40:56โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 162 ครั้ง
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา14:34:56อบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 352 ครั้ง
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา21:46:19อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 225 ครั้ง
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา21:41:36อบรมการส่งเสริมพัฒนาการคิดเชิงบริหาร (EF) เด็กปฐมวัยยุคศตวรรษที่ 21
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 196 ครั้ง
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา21:35:56เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
28-07-2016-12-21-20_1002691271.jpg
 อบรมขยายผลID PlanและTEPE ONLINE กลุ่มสถานศึกษาที่ 13 บ้านเหล่า- ป่ามะนาว
โดย :กลุ่มสถานศึกษาที่ 13
เปิดดู: 40 ครั้ง
เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา12:21:20

25-07-2016-10-02-37_1355293497.jpg
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์นำนักเรียนชั้นม.1-3 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 25 ครั้ง
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา10:02:37

24-07-2016-23-06-53_1074995679.jpeg
 ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์สู่อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 46 ครั้ง
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา23:06:53

16-07-2016-14-32-30_1990991901.jpg
 ถวายเทียนพรรษาวัดดอนแก้วและวัดสว่างโพธิ์ชัย
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 159 ครั้ง
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา14:32:31

12-07-2016-9-28-12_1650282814.jpg
 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 114 ครั้ง
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา09:28:12

30-06-2016-15-09-23_823562563.jpg
 พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
โดย :โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
เปิดดู: 266 ครั้ง
เมื่อ 30 มิถุนายน 2559 เวลา15:09:23

24-06-2016-20-33-10_137240346.jpg
 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 401 ครั้ง
เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 เวลา20:33:10

23-06-2016-21-06-53_606903075.JPG
 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 335 ครั้ง
เมื่อ 23 มิถุนายน 2559 เวลา21:06:53

17-06-2016-21-53-06_465319056.jpg
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับป.4-6
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 482 ครั้ง
เมื่อ 17 มิถุนายน 2559 เวลา21:53:06

12-06-2016-20-53-18_1218904800.jpg
 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2559
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่ม1
เปิดดู: 659 ครั้ง
เมื่อ 12 มิถุนายน 2559 เวลา20:53:18

11-06-2016-17-16-05_2084095707.jpg
 พิธีไหว้ครู
โดย :โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
เปิดดู: 402 ครั้ง
เมื่อ 11 มิถุนายน 2559 เวลา17:16:05

06-06-2016-12-26-48_903250853.jpg
 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โดย :โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
เปิดดู: 584 ครั้ง
เมื่อ 06 มิถุนายน 2559 เวลา12:26:48

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู