GIS เส้นทางไปโรงเรียน

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
แนะนำ ผอ.เขต

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายวิเศษ  พลอาจทัน
081-9645175
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายอัคเดช ศุกระชาต
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
087-3748855
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายนิพนธ์  หมื่นไธสง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา
โทร. 0804183271
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
4651 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อ 08 ธ.ค. 2559 เวลา:14:52:15
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปักหมุด
5,412
4658 แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการพัฒนา
เมื่อ 09 ธ.ค. 2559 เวลา:15:30:07
กลุ่มบริหารงานบุคคล
127
4657 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 (ค่าครุภัณฑ์)
เมื่อ 09 ธ.ค. 2559 เวลา:13:38:03
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
138
4656 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 (ค่าครุภัณฑ์)
เมื่อ 09 ธ.ค. 2559 เวลา:09:55:44
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
181
4655 การจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานพัฒนาคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 09 ธ.ค. 2559 เวลา:09:23:08
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
168
4654 การจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครง
เมื่อ 09 ธ.ค. 2559 เวลา:09:21:09
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
176
4653 ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานดีเด่นฯ สพฐ.(OBEC AWARDS)
เมื่อ 08 ธ.ค. 2559 เวลา:14:57:33
กลุ่มบริหารงานบุคคล
200
4652 การพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อ 08 ธ.ค. 2559 เวลา:14:53:22
กลุ่มบริหารงานบุคคล
286
4650 เรื่อง การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู ประจำปี 2560
เมื่อ 07 ธ.ค. 2559 เวลา:13:20:02
กลุ่มอำนวยการ
385
4649 โครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง Virtual School Bank
เมื่อ 07 ธ.ค. 2559 เวลา:11:19:58
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
239
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 66

Download แผนปฏิบัติการ ปี การศึกษา 2559 และคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ปี กศ. 2559 ของ โรงเรียน

2. แบบ บันทึก ข้อตกลง MOU ผอ.รร. ต่อ ผอ.เขต

3. แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนและสถานศึกษา ของ ผอ.รร.

4. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558

10.เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน

11. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ปฐมวัย

Download ALL (ZIP) ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบคราเดียว | Browse

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

สพป.ขอนแก่น เขต 1 "รวมพลังแห่งความภักดี"
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 193 ครั้ง
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา17:01:12งานจัดตั้งกองกฐินสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 227 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา23:26:39ร่วมสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 262 ครั้ง
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา22:46:27โรงเรียนโสกม่วงดอนดู่จัดพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 228 ครั้ง
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา16:49:35การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 204 ครั้ง
เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2559 เวลา14:47:59ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 213 ครั้ง
เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2559 เวลา14:43:47วันปิยมหาราช ประจำปี 2559
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 217 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2559 เวลา21:05:57วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 198 ครั้ง
เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 เวลา13:36:30ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (2)
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 417 ครั้ง
เมื่อ 07 ตุลาคม 2559 เวลา20:53:34งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 730 ครั้ง
เมื่อ 06 ตุลาคม 2559 เวลา16:36:51เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559

พิกัดร.ร.
พิกัดร.ร.

เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
13-11-2016-13-36-57_698311474.jpg
 กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนประจำปี 2559
โดย :โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
เปิดดู: 155 ครั้ง
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา13:36:57

01-11-2016-18-50-08_147672963.jpg
 สาวะถีบริการแจกริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 693 ครั้ง
เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2559 เวลา18:50:08

13-10-2016-9-56-10_1923751508.jpg
 SAWATHEE Academy Football Club (SFC)
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 692 ครั้ง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 เวลา09:56:10

10-10-2016-16-21-47_419715669.jpg
 มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นภาคเรียนที่ 1/2559
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 689 ครั้ง
เมื่อ 10 ตุลาคม 2559 เวลา16:21:47

29-09-2016-16-53-15_1042000903.jpg
 สาวะถีศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 693 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2559 เวลา16:53:15

29-09-2016-16-44-53_1753802605.jpg
 รางวัลวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 696 ครั้ง
เมื่อ 29 กันยายน 2559 เวลา16:44:53

28-09-2016-9-04-57_1533794995.jpg
 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
โดย :ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เปิดดู: 272 ครั้ง
เมื่อ 28 กันยายน 2559 เวลา09:04:57

26-09-2016-21-48-07_934164509.jpg
 หินฮาว พึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย :โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
เปิดดู: 387 ครั้ง
เมื่อ 26 กันยายน 2559 เวลา21:48:08

24-09-2016-12-04-01_2042703067.jpg
 เพิ่มเวลารู้กับครูต่างชาติ
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 770 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2559 เวลา12:04:01

22-09-2016-13-27-13_274880238.jpg
 สาวะถีแข่งขันวิชาการระดับกลุ่มสถานศึกษา
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 781 ครั้ง
เมื่อ 22 กันยายน 2559 เวลา13:27:13

15-09-2016-21-52-06_579687316.jpg
 สาวะถีกับปฏิญญาโรแมนติก
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 931 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2559 เวลา21:52:06

15-09-2016-21-46-15_1860297776.jpg
 ครู D.A.R.E. ที่สาวะถี
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 933 ครั้ง
เมื่อ 15 กันยายน 2559 เวลา21:46:15

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2559 DMC 2016

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้