GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ประภาพร สำเรียงจิตต์ Tel.08 6579 1946sumrengjit@hotmail.com
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมัทนา แก้วจินดาโทร. 08 1546 1472ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

...................................ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศิริพัฒนา
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 

http://esan67.sillapa.net/

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
5968 การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูัสู่สากล โครงการย่อยพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา:09:21:11
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปักหมุด
740
6107 ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา
เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา:11:23:18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17
6106 ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ
เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา:10:28:31
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
58
6105 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2560
เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา:09:35:10
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49
6104 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา:16:31:00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107
6103 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา:16:30:31
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
85
6102 ขอเชิญส่งกองลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานเเสงอาทิตย์ ( Scout go sola) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์
เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา:10:28:33
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
157
6101 โครงการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมพลังครอบครัวและโรงเรียน เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมในพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากร
เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา:10:07:20
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
199
6100 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา:09:34:21
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
244
6099 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ 21 พ.ย. 2560 เวลา:09:32:54
กลุ่มบริหารงานบุคคล
476
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...http://esan67.sillapa.net/sp-kkn1/


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ประชุมหัวหน้าหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 220 ครั้ง
เมื่อ 30 ตุลาคม 2560 เวลา16:37:16ร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 242 ครั้ง
เมื่อ 27 ตุลาคม 2560 เวลา14:17:01ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในพื้นที่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 218 ครั้ง
เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 เวลา20:20:40ประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 233 ครั้ง
เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 เวลา20:16:46ประชุมรับฟังนโยบายจากผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 195 ครั้ง
เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 เวลา16:44:39ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 168 ครั้ง
เมื่อ 23 ตุลาคม 2560 เวลา11:09:29ประชุมยกร่างประกาศฯว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 216 ครั้ง
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 เวลา11:12:11โครงการเสริมสร้างคุณชีวิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 313 ครั้ง
เมื่อ 06 ตุลาคม 2560 เวลา16:53:59อบรมคณิตศาสตร์ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 317 ครั้ง
เมื่อ 05 ตุลาคม 2560 เวลา14:38:56ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ต้อนรับ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คนใหม่

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 489 ครั้ง
เมื่อ 04 ตุลาคม 2560 เวลา16:08:46เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 66
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.
พิกัดร.ร.
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
04-11-2017-12-49-58_1297505290.jpg
 พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 61 ครั้ง
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา12:49:58

04-11-2017-12-31-27_1653216716.jpg
 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม #เหรียญทองแดงระดับประเทศ ปี 2560
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 60 ครั้ง
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา12:31:27

04-11-2017-11-39-11_925443466.jpg
 พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 49 ครั้ง
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา11:39:11

12-10-2017-14-46-56_567316743.jpg
 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1/2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 101 ครั้ง
เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 เวลา14:46:57

05-10-2017-14-28-42_1722976570.JPG
 กีฬาภายในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โดย :โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 161 ครั้ง
เมื่อ 05 ตุลาคม 2560 เวลา14:28:42

02-10-2017-14-36-44_267254374.jpg
 หมอลำสินไซน้อยสาวะถีไป กทม.
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 196 ครั้ง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เวลา14:36:44

30-09-2017-11-30-02_280772093.jpg
 กิจกรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการป้องปรามภัยจากยาเสพติด ร.ร.บ้านวังโพน
โดย :ร.ร.บ้านวังโพน
เปิดดู: 215 ครั้ง
เมื่อ 30 กันยายน 2560 เวลา11:30:02

30-09-2017-10-39-35_497781162.jpg
 เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
โดย :แก่นเท่าพัฒนศึกษา
เปิดดู: 186 ครั้ง
เมื่อ 30 กันยายน 2560 เวลา10:39:35

24-09-2017-14-35-18_649904477.jpg
 โครงการมหกรรมสุขภาพ2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 199 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2560 เวลา14:35:18

24-09-2017-14-18-51_718329731.jpg
 สาวะถีศึกษา ป.6 /2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 193 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2560 เวลา14:18:51

24-09-2017-14-13-03_836283836.jpg
 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสาวะถี
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 192 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2560 เวลา14:13:03

03-09-2017-11-07-57_1949253762.jpg
 สาวะถีอบรมการใช้พลังงานและการจัดการขยะ
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 357 ครั้ง
เมื่อ 03 กันยายน 2560 เวลา11:07:57

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้